Špeciálna rastlinná produkcia

Formá štúdia: denná, externá

Dĺžka programu: 3 roky dená forma, 4 roky externá forma

 

Anotácia:

Doktorandský študijný program Špeciálna rastlinná produkcia je zameraný na zvyšovanie kvality, zabezpečovania stability rastlinnej produkcie a znižovania rizika rastlinnej produkcie na ekosystém a životné prostredie. Rastlinná produkcia je významným obnoviteľným zdrojom energie a produktov rastlinného pôvodu využiteľných vo výžive ľudí, pri tvorbe nových špeciálnych chemických výrobkov a nových materiálov.