Rozmiestnenie pracovísk a posluchární

Orientačný plán

tl_files/fapz/galleries/spu mapa/orientacny-plan-spu-nahlad.jpg

tl_files/fapz/galleries/spu mapa/mapa_spu_legenda.jpg