Kolégium dekana

 

   prof. Ing. Marko Halo, PhD.    037/641 5497 
 e-mail: Marko.Halo@uniag.sk  
     
   prof. Ing. Peter Strapák, PhD.   037/641 4806 
 e-mail: Peter.Srapak@uniag.sk  
     
   doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.   037/641 4236 
 e-mail: Lubos.Vozar@uniag.sk  
     
   prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.   037/641 4292 
 e-mail: Radovan.Kasarda@uniag.sk  
     
   prof. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.   037/641 4244 
 e-mail: Jana.Ziarovska@uniag.sk  
     
   prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.   037/641 4331 
 e-mail: Branisla.Galik@uniag.sk  
     
     
   prof. Ing. Marián Brestič, CSc.   037/641 4448 
 e-mail: Marian.Brestic@uniag.sk  
     
   prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.   037/641 4385 
 e-mail: Ladislav.Ducsay@uniag.sk  
     
   Ing. Jaroslav Andreji, PhD.   037/641 4700 
 e-mail: Jaroslav.Andreji@uniag.sk  
     
   Ing. Zuzana Paštiaková   037/641 5498 
 e-mail: Zuzana.Pastiakova@uniag.sk  
     
   Ing. Beáta Martišková   037/641 4257 
 e-mail: Beata.Martiskova@uniag.sk  
     
  podpredseda študentskej časti AS FAPZ Ing. Stanislava Drotárová   037/641 4502 
 e-mail: xdrotarova@uniag.sk