Kolégium dekana

    doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.    037/641 5497 
 e-mail: Peter.Ondrisik@uniag.sk  
 
   doc. Ing. Ivan Černý, PhD.   037/641 4231 
 e-mail: Ivan.Cerny@uniag.sk  
 
   Ing. Ján Gažo, PhD.   037/641 4245 
 e-mail: Jan.Gazo@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.   037/641 4292 
 e-mail: Radovan.Kasarda@uniag.sk  
 
    Ing. Jaroslav Andreji, PhD.   037/641 4700 
 e-mail: Jaroslav.Andreji@uniag.sk  
 
   doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.   037/641 4397 
 e-mail: Juraj.Chlpik@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Marián Brestič, CSc.   037/641 4448 
 e-mail: Marian.Brestic@uniag.sk  
 
   Ing. Marián Miko, CSc.   037/641 4228 
 e-mail: Marian.Miko@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.   037/641 4212 
 e-mail: Vladimir.Pacuta@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Magdaléna Lacko Bartošová , CSc.   037/641 4205 
 e-mail: Magdalena.Lacko-Bartosova@uniag.sk  
 
   doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.   037/641 4297 
 e-mail: Juraj.Candrak@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Marko Halo, PhD.   037/641 4414 
 e-mail: Marko.Halo@uniag.sk  
 
   doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.   037/641 4318 
 e-mail: Robert.Chlebo@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.   037/641 4331 
 e-mail: Branislav.Galik@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.   037/641 4385 
 e-mail: Ladislav.Ducsay@uniag.sk  
 
   prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.   037/641 4450 
 e-mail: Tibor.Baranec@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.   037/641 4253 
 e-mail: Ludovit.Cagan@uniag.sk  
 
   MUDr. Peter Chlebo, PhD.   037/641 4883 
 e-mail: Peter.Chlebo@uniag.sk  
 
   prof. Ing. Vladimír Tančín, DrSc.   037/641 4461 
 e-mail: Vladimir.Tancin@uniag.sk  
 
   doc. Ing. Ján Brindza, CSc.   037/641 4787 
 e-mail: Jan.Brindza@uniag.sk  
 
   Ing. Zuzana Paštiaková   037/641 5498 
 e-mail: Zuzana.Pastiakova@uniag.sk  
 
   Ing. Beáta Martišková   037/641 4257 
 e-mail: Beata.Martiskova@uniag.sk  
 
  podpredseda študentskej časti AS FAPZ Ing. Patrícia Vašeková   037/641 4502 
 e-mail: xvasekova@is.uniag.sk