Kontakt na študijné oddelenie

Kontakt na študijné oddelenie pre I.stupeň - bakalárske štúdium

Ing. Martina Vaňová
tel.: 037 641 5543
E-mail: Martina.Vanova@uniag.sk

Eva Sabová
tel.: 037 641 5543
E-mail: Eva.Sabova@uniag.sk

Úradné hodiny pre  I.stupeň - bakalárskeho štúdia:

Pondelok 13:00 - 15:00 hod.

Utorok nestránkový deň

Streda 13:00 - 15:00 hod.

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 09:00 - 11:30 hod.

 

Kontakt na študijné oddeleni pre II.stupeň - inžinierskeho štúdia

Ing. Marta Solčanská
tel: 037 641 5523
E-mail: Marta.Solcanska@uniag.sk

Ing. Jana Šimková
tel: 037 641 5523
E-mail: Jana.Simkova@uniag.sk

Úradné hodiny pre II.stupeň - inžinierske štúdium

Pondelok 13:00 - 15:30 hod.

Utorok nestránkový deň

Streda 13:00 - 15:30 hod.

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 09:00 - 11:30 hod.

 

Kontakt na študijné oddelenie pre III.stupeň - doktorandské štúdium

Ing. Ľubomíra Pajtášová
tel.: 037 641 5485
E-mail: Lubomira.Pajtasova@uniag.sk

Úradné hodiny pre III.stupeň - doktorandského štúdia

Pondelok 08:00 - 11:00 hod.

Utorok nestránkový deň

Streda 08:00 - 11:00 hod.

Štvrtok nestránkový deň

Piatok 08:00 - 11:00 hod.

 

Kontakt na prodekanov pre výchovno vzdelávaciu činnosť :

I. a II. stupeň štúdia

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
tel.: 037 641 4236
E-mail: Lubos.Vozar@uniag.sk

III.stupeň - doktorandské štúdium

prof. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
tel.: 037 641 4244
E-mail: Jana.Ziarovska@uniag.sk