Kontakt na zahraničné vzťahy a prax

Kontakt na prodekana pre zahraničné vzťahy a prax:
 
doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
tel.: 037 641 4292
 
Kontakt na oddelenie pre zahraničné vzťahy a prax:
 
Ing. Helena Bojdová
tel.: 037 641 4424
 
Ing. Eva Demjanová, PhD.
tel.: 037 641 5860