Kontak pre vedu a výskum

Kontakt na študijné oddelenie pre III.stupeň - doktorandské štúdium

Ing. Ľubomíra Pajtášová
tel.: 037 641 5485
E-mail: Lubomira.Pajtasova@uniag.sk

Kontakt na prodekanku pre III.stupeň - doktorandského štúdia

III.stupeň - doktorandské štúdium

prof. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
tel.: 037 641 4244/ 037 641 5514
E-mail: Jana.Ziarovska@uniag.sk