Kontak pre vedu a výskum

Kontakt na študijné oddelenie pre III.stupeň - doktorandské štúdium

Ing. Ľubomíra Pajtášová
tel.: 037 641 5485
E-mail: Lubomira.Pajtasova@uniag.sk

Kontakt na prodekana pre III.stupeň - doktorandského štúdia

III.stupeň - doktorandské štúdium

Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
tel.: 037 641 4700/ 037 641 5514
E-mail: Jaroslav.Andreji@uniag.sk