Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Necelých 1400 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá dáva prácu 77 ľuďom. To je vizitka prosperujúceho PD Brezina v Pravoticiach neďaleko Bánoviec nad Bebravou.

 

vložil: Jozef Polák

Slovensko je vidieckou krajinou, aspoň podľa charakteru osídlenia, dediny stále prevažujú nad mestami. Vidieku však čoraz viac chýbajú typické atribúty, ktoré by ho zreteľne odlišovali od mesta.

vložil: Jozef Polák

Vedenie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zorganizovalo 18.12.2019 v priestoroch ŠD Antona Bernoláka vianočné stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty.

vložil: Jozef Polák

Na Katedre pedológie a geológie sa dňa 15.12.2019 uskutočnilo stretnutie „Starých kusov Mládeže Tatranskej“ – kolektívu z rokov 2007-2008.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 9. a 10. decembra 2019 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre prezentovala  spoločne s ďalšími fakultami našej univerzity možnosti vzdelávania na gymnáziách vyučujúcich v slovenskom jazyku v Srbskej Vojvodine.

Počet návštev FAPZ
Online:
10
Návštev dnes:
51
Návštev celkovo:
189958
Počítané od:
 15.02.2016