18. ročník konferencie "Alps Adria scientific Workshop" v Taliansku

napísal

V dňoch 1-6. 4. 2019 sa v meste Cattolica, taliansko,  uskutočnila konferencia “ 18th Alps-Adria Scientific Workshop: ”. Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo približne 140 výskumníkov reprezentujúci rôzne odvetvia poľnohospodárskych a potravinárskych  vied z krajín Európy, Ázie a Afriky, organizovali pracovníci Maďarskej akadémie vied, v spolupráci s kolegami z Talianska, Česka, Poľska a ďalších krajín. Na konferencii zúčastnili a svoje výsledky prezentovali pracovníci Katedry fyziológie rastlín Prof. Ing. Marián Brestič, CSc., Dr. Oksana Sytar, PhD. a  Doc. Ing. Marek Živčák, PhD. Posledný menovaný prevzal od organizačného výboru, v mene autorského kolektívu,  osobitnú cenu  za kvalitnú posterovú prezentáciu. Na podujatí odzneli príspevky z rôznych odvetví rastlinnej výroby, vrátane krajinnej ekológie a potravinovej bezpečnosti, čo umožnilo propagáciu aktivít pracoviska v širšom výskumnom priestore. Konferencia bola aj jedinečným miestom pre vedecké diskusie a neformálne stretnutia a rozhovory s výbornou atmosférou. Účastníci si tak okrem najnovších vedeckých poznatkov a inšpirácie pre vedeckú prácu domov priniesli aj viacero nových kontaktov a ponúk pre medzinárodnú spoluprácu.

Späť