AGRICULTURE & FOOD 2019, 7th International Conference

vložil: Jozef Polák

Od 25. do 29. júna 2019 Flora expo centrum v Burgase (Bulharsko) hostilo medzinárodnú konferenciu zameranú na aktuálne otázky poľnohospodárskej výroby a produkcie potravín. Svoje príspevky prezentovali vedci z 23 krajín sveta. Na konferencii Katedru výživy zvierat (FAPZ) zastupovali Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD., prof. Ing. Milan Šimko, PhD., doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., doc. Ing. Miroslav Juráček, PhD, doc. Ing. Michal Rolinec, PhD. a Ing. Ondrej Hanušovský, PhD., ktorí prezentovali výsledky experimentov realizovaných v rámci riešenia výskumného projektu Vedľajšie produkty pri spracovaní hrozna ako zdroj bioaktívnych látok vo výžive zvierat (APVV-16-0170).

Späť