Návšteva z Bolívie na FAPZ

vložil: Jozef Polák

Dňa 5.4. 2019 sa na pôde FAPZ uskutočnilo stretnutie zástupcov z Bolívijskej Universidad Autónoma Gabriel René Moreno v Santa Cruz pod vedením prorektora Ing. Roberta C. Quevedo Soperi, ktorí s dekanom doc. Ondrišíkom a prodekanom Ing. Gažom diskutovali možnosti vedeckej i študijnej spolupráce medzi oboma inštitúciami. Univerzita v Santa Cruz je jednou s najväčších v Bolívii a medzi jej fakultami je aj sesterská Fakulta poľnohospodárskych vied. Toto stretnutie je výsledkom existujúcej úspešnej spolupráce Katedry genetiky a šľachtenia rastlín s krajinami centrálnej a južnej Ameriky. Na KGŠR je výskum venovaný  genetickej charakteristike rastlinných potravinových a farmakologických zdrojov, pôvodných práve v tejto vzdialenej destinácii, už tradičnou súčasťou aktivít katedry pod vedením doc. Žiarovskej v spolupráci s prof. Eloy C. Fernandéz z ČZU v Prahe. Spoločné stretnutie bude zavŕšené podpísaním Memoranda o spolupráci a rozšírením spoločného výskumu, rovnako ako vytvoreniu zázemia pre výmenné pobyty študentov a pedagógov oboch univerzít.

Späť