NUTRICON 2019: excelentná príležitosť prediskutovať naše výsledky s doktormi, odborníkmi na výživu, technológmi v oblasti potravinárstva a inžiniermi.

vložil: Jozef Polák

Od 12. do 14. júna 2019 prezentoval v rámci kongresu NUTRICON2019 (Ohrid, Macedónsko) vedecký kolektív Katedry genetiky a plemenárskej biológie, FAPZ, SPU v Nitre v zložení prof. Radovan Kasarda, prof. Anna Trakovická a Ing. Nina Moravčíková výsledky spolupráce s doc. Radoslavom Židekom, FBP, SPU v Nitre na témy:

Hodnotenie rizika pre vitamíny rozpustné v tukoch na základe prediktívneho modelu genetického skóre

Maximálny príjem O2 za určitý čas naznačil možnosť zlepšenia kardiorespiračného fitness ako odpovede na intenzívny tréning

Naše príspevky boli z pohľadu kongresu, ktorého cieľom bolo poskytnúť komplexný pohľad na kvalitu dnešných potravín, potravinovú bezpečnosť, zdravie a výživu, veľmi dobre hodnotené. Pracovná cesta a prezentácia výsledkov sa uskutočnila s podporou projektu APVV-14-0054 ako súčasť jeho riešenia. V rámci kongresu bolo prezentovaných formou prednášok alebo posterov takmer 170 príspevkov z 28 krajín.

Súčasťou kongresu boli aj dve školenia, ktoré sa uskutočnila pred samotnou konferenciu: Pokročilá technika v oblasti hygieny a projektové školenie ako aj HACCP školenie pod vedením organizácií EHEDG a GHI.

Viac informácií o kongrese nájdete na: http://www.keyevent.org/nutricon_invitation

Späť