Súboj poľnohospodárskych fakúlt

vložil: Jozef Polák počet komentáov: 0

Dňa 9. 9. 2016 sa na pôde Mendelovej univerzity v Brne uskutočnil prvý ročník „Súboja poľnohospodárskych fakúlt z Čiech a Slovenska“. Na podujatí sa zúčastnili zamestnanci Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, Zemědělskej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Súťažilo sa o putovný pohár a záštitu nad podujatím prevzali dekani fakúlt, domáci doc. Ing. Pavel Ryant, PhD., náš doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. a z Českých Budějovíc Dr.h.c. prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.. Medzi hlavné disciplíny patrili futbal, volejbal a varenie guláša. V jednotlivých disciplínach sa nám mimoriadne darilo, nakoľko sme vyhrali futbalový aj volejbalový turnaj a vo varení guláša sme skončili na druhom mieste. Okrem hlavných disciplín si každá fakulta mohla zvoliť ešte jednu voliteľnú, v ktorej sa cíti byť najlepšia.  My sme si vybrali florbal, kolegovia z Českých Budějovíc štafetu v pití piva a z Brna „jazdu na metle“. Ukázalo sa, že výber voľnej disciplíny sadol najlepšie nám, nakoľko florbalový turnaj sme opäť vyhrali. Napriek tomu, že štafetu v pití piva si zvolili „českobudějovický“, skončili v nej až tretí a nám sa podarilo obsadiť druhé miesto. Nevadí, do budúceho roka túto disciplínu dotrénujeme. No a jazda na metle vyšla najlepšie zase nám. Na záver podujatia si zasúťažili aj dekani fakúlt a to v rýchlosti podpisovania listín a v dojení umelého vemena. Náš pán dekan zabojoval a v obidvoch disciplínach obsadil druhé miesto. Po naozaj náročných súťažiach, ktoré prebiehali pod horúcim slnkom sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a na základe bodov získaných v jednotlivých disciplínach sme skončili na prvom mieste a získali putovný pohár. Na druhom mieste skončila Agronomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne a tretie miesto obsadila Zemědělská fakulta Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Podujatie zaznamenalo veľký úspech a okrem športových výkonov sme mali možnosť nadviazať aj nové kontakty s kolegami z poľnohospodárskych fakúlt z Českej republiky.

 

Súťažiaci za FAPZ SPU v Nitre: doc. Ing. Milan Šimko, PhD., Ing. Michal Rolinec, PhD., Ing. Milan Dobiaš, PhD., Ing. Jakub Blaška, Ing. Jana Kopčeková, PhD., Ing. Martina Gažarová, PhD., Ing. Petra Lenártová, PhD., Ing. Anna Kolesárová, PhD.

 

Späť