Výberové konanie na obsadenie miest na doktorandské štúdium akademickom roku 2020/2021 v študijných programoch:

napísal Jozef Polák

Dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre vypisuje  výberové konanie na obsadenie miest na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2020/2021 v študijných programoch:

 

 všeobecná živočíšna produkcia

 špeciálna živočíšna produkcia

 všeobecná rastlinná produkcia

 špeciálna rastlinná produkcia

 agrochémia a výživa rastlín

 fyziológia plodín a drevín

 výživa

 ochrana rastlín

 

Prihlásiť sa môžu absolventi vysokých škôl v príslušnom zameraní. Informácie o témach dizertačných prác, ako i podmienkach prijatia na štúdium môžete získať na vedecko-výskumnom oddelení Dekanátu FAPZ č.t. 037/6415485 SPU, Tr. A. Hlinku 2,    949 76  Nitra a na stránke univerzity – fakulta FAPZ www.fapz.uniag.sk.

Späť