Ocenenie SAPV pre mladé vedecké pracovníčky z SPU – K. Kunderlíkovú, E. Tvrdú a E. Kondrlovú

napísal (počet komentárov: 0)

V rámci 12. ročníka súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015 udelila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ceny mladým výskumníkom. Medzi nimi sú aj mladé vedecké nádeje Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - Ing. Kristýna Kunderlíková, Ing. Eva Tvrdá, PhD., a  Ing. Elena Kondrlová, PhD. Ceny boli slávnostne odovzdané 31. mája na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.

Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách: Cena SAPV pre najlepšie práce s významným  teoretickým prínosom a Cena SAPV  pre najlepšie práce  s významným  aplikačným  prínosom.

V prvej kategórii sa Ing. Kristýna Kunderlíková, doktorandka z Katedry fyziológie rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, umiestnila na 2. mieste s prihláseným článkom Repetitive Light Pulse-induced Photoinhibition of Photosystem I Severely Affects CO2 Assimilation and Photoprotection in Wheat Leaves (Zivcak M, Brestic, M, Kunderlikova K, Sytar O, Allakhverdie SI). Ing. Eva Tvrdá, PhD., z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU sa umiestnila na 3. mieste s prihláseným článkom  Dose- and Time-Dependent In Vitro Effects of Divalent and Trivalent Iron on the Activity of Bovine Spermatozoa (Tvrda E, Lukac N, Lukacová J, Jambor T, Massanyi P.).

V druhej kategórii - Cena SAPV  pre najlepšie práce  s významným  aplikačným  prínosom - sa na 3. mieste umiestnila Ing. Elena Kondrlová, PhD., odborná asistentka na Katedre biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, s prihláseným článkom Effect of Calculation Models on Particle Size Distribution Estimated by Laser Diffraction (Kondrlova E, Igaz D, Horak J).

Späť