Promócie na FAPZ

napísal

Dňa 4. 7. 2019 sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity konalo slávnostné odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia absolventom prvého  - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Slávnostnej promócie sa v dennej forme štúdia zúčastnilo 181 absolventov, z toho 22 zo študijného  programu Špeciálne chovateľstvo, 13 zo študijného programu Manažment rastlinnej výroby, 25 absolventov zo študijného programu Manažment živočíšnej výroby, 8 absolventov študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 59 absolventov zo študijného programu Výživa ľudí, 22 absolventov zo  študijného programu Hipológia, 17 zo študijného programu Všeobecné poľnohospodárstvo a 15 zo študijného programu Farmárstvo.


V externej forme bolo promovaných 8 absolventov, z toho 3 zo študijného programu Hipológia, 1 zo študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, 1 zo študijného programu Výživa ľudí a 3 zo študijného programu Všeobecné poľnohospodárstvo.

Späť