Ústav výživy a genomiky súčasťou projektu Modernizácia pohotovostnej dávky potravín pre príslušníkov OS SR

napísal

Na Fakulte biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre sa 11. novembra konalo projektové stretnutie.

Zišli sa na ňom zástupcovia Katedry logistického zabezpečenia Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši - doc. Ing. Stanislava Moronga a mjr. Ing. Dušana Hrnčiara so zástupcami SPU, ktorí participovali na riešení projektu Modernizácia pohotovostnej dávky potravín pre príslušníkov OS SR.

Na riešení projektu za SPU spolupracovali zamestnanci Ústavu potravinárstva FBP, Katedry výživy ľudí z Ústavu výživy a genomiky FAPZ a Výskumného centra AgroBioTech.

Cieľom projektu bolo navrhnúť nové zloženie pohotovostnej dávky potravín pre ozbrojené sily zodpovedajúce kvalitatívnym a kvantitatívnym potrebám vojaka v súlade s internými predpismi a príslušnými normami STANAG (Standard Agreement).

Pri tvorbe nového zloženia jednotlivých jedál v rámci PODAP (pohotovostnej dávky potravín) riešitelia kládli dôraz na využitie hlavných potravinových komodít v čo možno najširšom spektre ich možnej prípravy, a to vo forme teplej alebo studenej stravy, s dodržaním požiadaviek nutričnej a výživovej hodnoty, požiadaviek na hygienu potravín a ich zdravotnú neškodnosť v súlade s internými predpismi a príslušnými normami STANAG. Pri ich vypracovávaní zohľadnili riešitelia aj výsledky analýzy kladov a nedostatkov v ozbrojených silách aktuálne využívanej pohotovostnej dávky potravín, ako aj čiastočné rešpektovanie národných tradícií a zvyklostí stravovania v kontexte disponibilných dodávateľských subjektov potravinárskeho priemyslu v SR.

Na priebežnej obhajobe 25. novembra bol projekt úspešne obhájený a spolupracovníkom našej univerzity bolo vyslovené poďakovanie zo strany AOS za pomoc pri realizácii tohto projektu.

Ísť späť