Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027

napísal

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 2027  

AS FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 20. 4. 2022 prijal nasledovné uznesenie 4/27/2022:

AS  FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027 na deň 8.6.2022. V prípade nezvolenia kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje AS FAPZ SPU v Nitre nové voľby kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na deň 22.6.2022.  

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD., v.r.

predseda AS FAPZ SPU v Nitre

 

Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana

Návrhový lístok

Ísť späť