Dôležité oznamy

 

Dôležité termíny pre štátne skúšky II. stupeň

Pokyny k štátnym skúškam na inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2020/2021