Aktuality

-          Vo februári 2017 KAVR v spolupráci s Duslom, a.s. Šaľa organizuje 37. seminár o racionálnom používaní priemyselných hnojív v  Agroinštitúte Nitra s medzinárodnou účasťou.

-          Katedra aktívne pracuje na zabezpečovaní pravidelného vydávania vedeckého časopisu „Agrochémia“, dve čísla ročne a snaží sa o jeho maximálne rozšírenie v podmienkach SR a ČR nie len v tlačenej forme ale aj na internetovej stránke www.agrochemia.uniag.sk

-          V rámci podnikateľskej činnosti katedra zabezpečuje rozbory pôdy a analýzy listov rastlín a poradenskú činnosť v oblasti výživy a hnojenia všetkých poľnohospodárskych plodín pre veľkovýrobnú a malovýrobnú poľnohospodársku prax.