Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných  na  precíznu výživu rastlín a optimalizáciu hnojenia poľných plodín s dôrazom na minimalizáciu environmentálnych rizík a udržateľnosť úrodnosti pôdy.

Predmety vyučované na Katedre agrochémie a výživy rastlín:

 

Bakalárske štúdium

Základy agrochémie

Manažment živín v agroekosystéme

Biochémia výživy ľudí

Výživa rastlín

Pestovateľské substráty záhradné

Materiály a substráty športových plôch

Výroba a využitie organických hnojív

 

Inžinierske štúdium

Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín

Agrochémia a výživa rastlín

Hnojenie záhradných plodín

Environmentálna toxikológia

 

 

Doktorandské štúdium

Špeciálna výživa rastlín

Metódy kontroly výživy rastlín

Chemizmus a metabolizmus pesticídov

Metódy analýzy prírodných farbív

Fyziologické princípy príjmu živín rastlinami

Výživa a hnojenie rastlín v podmienkach stresu

Rastlinné živiny a vedecká výživa rastlín