Spolupráca

 • Katedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína filozofa, Nitra
 • Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied, Zvolen
 • Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania Slovenskej republiky, Bratislava
 • Ústav krajinnej ekológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, pobočka Nitra
 • Ústav zoológie,  Slovenská akadémia vied, Bratislava
 • Botanický ústav SAV v Bratislave, SR,
 • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre, SR,
 • Katedra botaniky a genetiky PrF UKF v Nitre, SR
 • Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, SR,
 • Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou, SR,
 • Ústav botaniky a zoologie, Masarykova univerzita v Brne, ČR,
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, ČR,
 • University of West Hungary, Sopron, Maďarsko,
 • University of Debrecen, Debrecen, Maďarsko,
 • Corvinus University of Budapest, Budapešť, Maďarsko,
 • University of Belgrade Faculty of Agriculture, Belehrad, Srbsko,
 • University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iaşi, Rumunsko.