Štúdium

Predmety vyučované na Katedre fyziológie rastlín:

 

Bakalárske štúdium

Fyziológia rastlín

Ekofyziológia rastlín

Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín

Základy biológie

 

Inžinierske štúdium

Patofyziológia rastlín

Produkčná ekológia a klimatická zmena

Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín

Stresová fyziológia rastlín

 

Doktorandské štúdium

Ekofyziológia produkčného procesu

Fyziológia stresu rastlín

Fyziologická ekológia rastlín

Metódy v ekofyziológii rastlín

Všeobecná a produkčná ekológia