Výskum

Priority vedecko-výskumnej činnosti

  • Ekofyziologická analýza produkčného procesu plodín v podmienkach klimatickej zmeny
  • Fotosyntetická efektívnosť a maximalizácia produkcie biomasy, jej limity a regulačné mechanizmy
  • Mechanizmy tolerancie rastlín na environmentálne stresy (foto-, osmo-, termo- metaloprotekcia, tolerancia na sucho)
  • Zefektívňovanie využitia vody rastlinami
  • Proteomická analýza stresovej odozvy vo fotosyntetickom aparáte v premenlivom prostredí, detekcia nových stresových proteínov a regulačných enzýmov
  • Vývoj skríningových metód pre hodnotenie genetických zdrojov rastlín
  • Antioxidačný systém rastlín.

 

Laboratóriá

Laboratórium ekológie fotosyntézy

Laboratórium vodného režimu

Laboratórium metabolizmu rastlín

Laboratórium molekulárnej fyziológie rastlín