Spolupráca

Spolupráca vo výučbe a vedeckom výskume:

 

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. Bratislava

Zväzy chovateľov hovädzieho dobytka

NŽ Topoľčianky

Slovenská jazdecká federácia

Univerzita BOKU Viedeň

Interbull