Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných  na  genetiku a šľachtenie hospodárskych zvierat

Predmety vyučované na Katedre genetiky a plemenárskej biológie:

 

Bakalárske štúdium

Genetika
Metodika vypracovania záverečnej práce
Všeobecná zootechnika

 

Inžinierske štúdium

Biodiverzita v populáciách hovädzieho dobytka

Biometrika

Ekogenetika

Genetika populácií

Genetika produkčných a reprodukčných vlastností HZ

Metodika vypracovania záverečnej práce

Molekulová genetika a imunogenetika

Nutričná genomika

Šľachtenie hospodárskych zvierat

Šľachtiteľské programy v chove hospodárskych zvierat

 

 

Doktorandské štúdium

Biodiverzita vlastností HZ

Biometrika v živočíšnej produkcii

Genetické hodnotenie hospodárskych zvierat

Geneticky modifikované organizmy v živočíšnej výrobe

Genetika živočíchov

Kvantitatívna genetika živočíchov

Mapovanie genómu zvierat

Programovanie rozvoja plemien

Selekcia a plemenitba hospodárskych zvierat

Vývojová genetika zvierat