O katedre

Pôvodne sa šľachtenie rastlín a genetika vyučovali na Katedre rastlinnej výroby Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Samostatná Katedra genetiky a zošľachťovania rastlín bola zriadená v roku 1959. Zakladateľmi katedry boli prof. Ing. Jozef Boháč, CSc. a prof. Ing. Ján Dubovský, CSc. Katedra sa v roku 1963 rozčlenila na Katedru šľachtenia rastlín a Katedru genetiky. Zlúčením troch katedier (Katedra šľachtenia rastlín, Katedra ochrany rastlín a časť Katedry genetiky) vznikla v roku 1972 Katedra šľachtenia a ochrany rastlín. Organizačné zmeny v roku 1990 viedli k rozdeleniu Katedry šľachtenia a ochrany rastlín na dve samostatné pracoviská, Katedru genetiky a šľachtenia rastlín a Katedru ochrany rastlín.