Spolupráca

Domáce pracoviská

 

Štátne inštitúcie

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Štátna ochrana prírody SR

 

Výskumné a odborné pracoviská

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Imunologický ústav LF Univerzita Komenského Bratislava

Katedra botaniky a genetiky FPV UKF Nitra

Škôlkarské stredisko Šariš – Šarišské Michaľany, Lesy SR, OZ Prešov

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, SAV, Nitra

Centrum výskumu rastlinnej výroby (CVRV), Piešťany

Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakarský, Veľká Lomnica

 

Záujmové združenia

Prvá Slovenská hľuzovkárska asociácia

 

Zahraničné pracoviská

 

Česká republika – AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Šumperk

Jihočeská univerzita, České Budějovice

Francúzsko – National de la Recherche Agronomique (INRA) v Clermont Ferrand

Holandsko – Wageningen University, Wageningen

Island – Department of Food Sciences, University of Iceland, Reykjavik

Maďarsko – Univerzita Gödöllő,  Eötvös Loránd University

Malta – Environmental Health Division, University of Malta, Msida

Škótsko – Scottish Crop Research Institute, Dundee

Veľká Británia– Department of Health and Human Sciences, London Metropolitan University, Londýn