O katedre

Dôležitou súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskej, ktorá sa presťahovala v roku 1952 z Košíc do Nitry, bola Katedra zootechniky, ktorá  sa v roku 1956 rozdelila na 3 nové katedry - Katedru všeobecnej zootechniky, Katedru špeciálnej zootechniky  a Katedru drobnochovu. Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat je nasledovníkom Katedry drobnochovu, terajší názov nesie od roku 1977.

Od svojho vzniku boli hlavnými profilovými úsekmi hydinárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo a chov kožušinových zvierat. Po roku 2000 sa tieto disciplíny rozšírili aj o technológiu chovu netradičných a exotických druhov zvierat.

Počas svojej dlhoročnej činnosti sa katedra podieľala na výchove viac ako 50 doktorandov a 500 diplomantov. Vedecko-pedagogickú hodnosť profesora získali 4 pedagógovia a úspešne sa habilitovalo 10 docentov. Významné sú tiež výsledky vedecko-výskumnej činnosti na všetkých odborných úsekoch činnosti katedry. Súčasťou katedry je aj Pokusná hydinárska báza pod Zoborom, výučbový poľovnícky revír Nitra – Dvorčany a Experimentálne laboratórium hospodárskych zvierat.