Pracovníci

Vedúci katedry

doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.  Robert.Chlebo@uniag.sk 037/641 4318

 

Zástupca vedúceho katedry

doc. Ing. Cyril Hrnčár, PhD. cyril.hrncar@uniag.sk  037/641 4744

Sekretariát

Alena Šindolárová  alena.sindolarova@uniag.sk  037/641 4702

 

Pedagogickí pracovníci

Docenti

doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. Jozef.Gasparik@uniag.sk  037/641 4701

doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.  henrieta.arpasova@uniag.sk 037/641 4314

doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.  Robert.Chlebo@uniag.sk 037/641 4318

doc. Ing. Cyril Hrnčár, PhD. cyril.hrncar@uniag.sk  037/641 4744

Odborní asistenti

Ing. Martin Fik, PhD.  martin.fik@uniag.sk  037/641 4717

Ing. Jana Hanusová, PhD.  jana.hanusova@uniag.sk 037/641 4704

Ing. Peter Šmehýl, PhD. peter.smehyl@uniag.sk  037/641 4706

Ing. Jaroslav Andreji, PhD. Jaroslav.Andreji@uniag.sk  037/641 4700

 

Technickí pracovníci

Ing. Milan Dobiaš, PhD.  milan.dobias@uniag.sk  037/641 4745

Tatiana Klimešová  tatiana.klimesova@uniag.sk 037/641 4317

Štefánia Chlebecová  037/641 4707

 

Doktorandi

Ing. Ladislav Kohút xkohutl@uniag.sk  037/641 4319

Ing. Marie Hamadová xburgetova@uniag.sk  037/641 4731