Štúdium

Predmety vyučované katedrou sú profilovými najmä pre I. stupeň bakalárskeho študijného programu Špeciálne chovateľstvo a II. stupňa inžinierskeho študijného programu Špeciálne chovateľské odvetvia.

Celkovo zabezpečuje 10 pedagogických pracovníkov katedry výučbu 28 predmetov v 3. stupňoch štúdia.

 

Predmety vyučované na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat:

 

Bakalárske štúdium

Chov rýb

Chov akváriových rýb

Chov drobných zvierat

Chov exotických zvierat

Chov exotického vtáctva

Chov úžitkového a exotického hmyzu

Rybárstvo vo voľných vodách

Manažment chovu hydiny

Záujmový chov hydiny

Živočíšna výroba II.

Farmové chovy zveri

Poľovníctvo I.

Poľovníctvo II.

 

Inžinierske štúdium

Chov kožušinových zvierat

Chov netradičných druhov vtákov

Inseminácia a liahnutie hydiny

Manažment a technológia chovu hydiny

Technológia chovu malých hospodárskych zvierat

Technológia spracovania doplnkových produktov ŽV

Legislatívne normy pre chov a ochranu zvierat

Včelárstvo

Základy výcviku psov

 

Doktorandské štúdium

Manažment chovu poľovnej zveri

Moderné chovateľské postupy v chove králikov a kožušinových zvierat

Modelovanie a optimalizácia chovných cyklov hydiny

Moderné metódy rozmnožovania hydiny

Využitie a spracovanie hydinových produktov

Welfare v chove hydiny