Štúdium

Predmety

851A301 Biologické metódy v ochrane rastlín

621A501 Chemická ochrana rastlín

621A509 Chemická ochrana rastlín proti chorobám a škodcom

622A401 Choroby a škodcovia okrasných rastlín

621A406 Choroby a škodcovia skladovaných produktov

622A101 Choroby a škodcovia viniča hroznorodého

621A302 Choroby poľných plodín

622A402 Choroby záhradníckych rastlín

621A312 Genetická rezistencia rastlín

621A313 Helmitológia a akarológia

622A404 Integrovaná ochrana okrasných rastlín

621A448 Integrovaná ochrana poľných plodín I.

621A449 Integrovaná ochrana poľných plodín II.

621A503 Integrovaná ochrana rastlín

622A403 Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín I.

622A502 Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín II.

621A351 Manažment ochrany rastlín

621A421 Poľnohospodárska entomológia

621A422 Poľnohospodárska fytopatológia

421A316 Virológia

621A441 Živočíšni škodcovia poľných plodín

622A501 Živočíšni škodcovia záhradníckych rastlín