Štúdium

Vyučované predmety na I. stupni

 

A15-0118-B Pedológia a základy geológie

A15-0113-B Biológia pôdy

A15-0116-B Klasifikácia pôd

443A101      Geológia

A15-0114-B Geomorfológia

A15-0117-B Kurz mineralógie a petrológie

A15-0115-B Chémia pôdy a organickej hmoty 

A15-0116-B Klasifikácia  pôd 

443A309      Hygiena pôdy

 

Vyučované predmety na II. stupni

 

443A302  Hydrogeológia

443A402  Informačný  systém o pôdach

443A406  Geo-pedológia národných parkov Slovenska

A15-0112-I Antropizácia pôdy

443A404  Terénny prieskum a mapovanie pôd

443A407  Modely bilancie pôdnej organickej hmoty

 

Vyučované predmety na III. stupni

 

PHD_A 028_N  Cudzorodé látky a hygiena pôdy

PHD_A 029_N  Pôdna chémia

PHD_A 046_N  Ekológia pôdy

PHD_A 051_N  Pôdna fyzika