Spolupráca

Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov úzko spolupracovala a spolupracuje so zahraničnými i domácimi poľnohospodárskymi univerzitami a inštitúciami, ktorými sú: Univerzita poľnohospodárskych vied v Halle, Poľnohospodárska univerzita Wageningen, Poľnohospodárska univerzita v Bukurešti, Moskovská štátna univerzita Lomonosovova, Česká zemědělská univerzita Praha, Jihočeská univerzita České Budějovice, Mendělejova zemědelská a lesnická univerzita Brno, Akadémia Rolniczna Krakow, SGGW Warszava, AR Wroclaw, Centrum Agronomických vied Debrecínskej univerzity Debrecén, Univerzita svätého Štefana Gödöllő, Vesprémska univerzita Keszthely, Univerzita Luciana Blagu v Sibiu, Univerzita Din Oradea, Univerzita Babesa – Bolyaiho Cluj-Napoca, Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - VÚTPHP Banská Bystrica a VÚCHT, a. s. Bratislava.