Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných  na rozvoj a uplatnenie poznatkov a výsledkov biologických vied, ako aj technologických postupov pri racionalizácii chovu hospodárskych zvierat v podmienkach európskej únie a udržateľného poľnohospodárstva.

Predmety vyučované na Katedre špeciálnej zootechniky:

 

Bakalárske štúdium

Etológia

Integrovaná živočíšna výroba

Manažment chovu hovädzieho dobytka

Manažment chovu ošípaných

Manažment chovu oviec

Jazdectvo I, II.

História a šľachtenie koní na Slovensku

Živočíšna výroba

Živočíšna výroba I.

Kurz jazdectva pre začiatočníkov

Kurz jazdectva pre pokročilých

Hiporehabilitácia

Testovanie výkonnosti koní

 

Inžinierske štúdium

Manažment a technológia chovu ošípaných

Manažment a technológia chovu HD

Manažment a technológia chovu HZ

Manažment a technológia chovu oviec a kôz

Manažment chovu koní

Chov exotických párno- a nepárnokopytníkov

Chov koní

Chov kôz

Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV

Základy živočíšnej výroby

Živočíšna výroba a produkcia

 

 

Doktorandské štúdium

Welfare v chove hospodárskych zvierat

Aplikácia etológie v chove HZ

Efekty systémového poradenstva v chove HZ

Modelovanie produkčných systémov v chove HZ

Využitie ultrasonografu v chove a šľachtení oviec

Intenzifikácia chovu oviec s využitím progresívnych šľachtiteľských a plemenárskych metód

Progresívne metódy organizácie stáda v chove ošípaných

Progresívne metódy hodnotenia ošípaných

Tvorba a chov vysokoúžitkových ošípaných

M-BLUP AM metóda a jej využitie pri šľachtení ošípaných

Technika chovu a výkrmu ošípaných

Teória turnusovej výroby ošípaných

Testovanie výkonnosti koní

Plemenárska práca v chove koní

Nepriame úžitkové vlastnosti HD

Využitie aparatívnej techniky v chove ošípaných

Welfare chovu hospodárskych zvierat