Spolupráca

Spolupráca vo výučbe a vedeckom výskume:

Institute of Crop Production Sc., Szent István University, Gödöllő, Maďarsko.

Mendelova univerzita v Brně. Agronomická fakulta, Ústav agrosystémů a bioklimatologie.

The University of Santiago de Compostela, Polytechnical Institute of Lugo,

CAH Dronten University of Applied Sciences, Department of Sustainable Studies Dronten, The Netherlands.

SGGW Waršava, Poľsko a ďalšie.