Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných  na   oblastí udržateľného a ekologického poľnohospodárstva, agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti, projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov, regulácie zaburinenosti na základe biologických a ekologických vlastností burín chemickými, kultúrnymi a nechemickými metódami, pestovanie a spracovanie liečivých a koreninových rastlín, ako aj rozvoj mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva a agroturistiky.

Predmety vyučované na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie:

 

Bakalárske štúdium

Agroturistika

Liečivé rastliny

Základy herbológie

Základy udržateľného poľnohospodárstva

Vývoj poľnohospodárstva a vidieka na Slovensku

Regulačné systémy v záhradníctve


Inžinierske štúdium

Agroenvironmentálne programy

Náuka o burinách

Ochrana rastlín proti burinám

Podporné programy rozvoja vidieka

Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov

Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV

Základy farmakognózie a fytoterapie

 

Doktorandské štúdium

Agroenvironmentálne indikátory udržateľnosti

Teória udržateľných poľnohospodárskych systémov

Ekológia a biológia burín

Metódy regulácie zaburinenosti

Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín