Spolupráca

Pracovníci katedry spolupracujú vo vede a výskume s nasledovnými pracoviskami doma a v zahraničí:

 

-         AGROCAMPUS-OUEST/INRA, Universite Europeenne de Bretagne, Francuzsko

-         Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra,

-         Cracow Pedagogical University, Institute of Biology, Poľsko

-         Česká zemědelská univerzita v Prahe, FAPPZ, Katedra obecni zootechniky, Katedra veterinárskych disciplín,

-         Faculty of Animal Science and Biotechnologies, Timişoara, Rumunsko

-         Georg-August University in Göttingen, Institute of Zoology and Anthropology, Nemecko

-         Institute for Agricultural Engineering and Animal Husbandry, Poing, Nemecko

-         Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Slovak Academy of Sciences, Ivanka pri Dunaji,

-         Institute of physiology, Freising, Weihenstephan, TU Mníchov, Nemecko

-         Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně AF, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

-         National Institute of Chemical Safety, Budapest, Maďarsko

-         Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Nitra,

-         Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  Košice

-         Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Česká republika

-         Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Holandsko

-         Chovateľské zväzy a poľnohospodárke podniky.