Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu nasledovný predmetov vo všetkých troch stupňoch štúdia:

Bakalárske štúdium:

Anatómia HZ

Chov a choroby psov a mačiek

Chov laboratórnych zvierat

Cytológia, histológia a embryológia

Imunológia a endokrinológia

Morfológia stavovcov

Všeobecná reprodukcia zvierat

Všeobecná  zoohygiena

Inžinierske štúdium:

Infekcie a intoxikácie

Reprodukčná toxikológa

Špeciálna reprodukcia zvierat

Špeciálna zoohygiena

Toxikológia potravín

Výživa a metabolické poruchy