Pracovníci

Vedúci katedry

prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.  branislav.galik@uniag.sk  037/641 4331

 

Zástupca vedúceho katedry

prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.  miroslav.juracek@uniag.sk  037/641 4332

 

Pedagogickí pracovníci

Profesori

prof. Ing. Milan Šimko, PhD.  milan.simko@uniag.sk  037/641 4808

prof. Ing. Miroslav Juráček, PhD.  miroslav.juracek@uniag.sk  037/641 4332

prof. Ing. Branislav Gálik, PhD. branislav.galik@uniag.sk  037/641 4331

Docenti

doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.  michal.rolinec@uniag.sk  037/641 4326

Odborní asistenti

Ing. Ondrej Hanušovský, PhD.  ondrej.hanusovsky@uniag.sk  037/641 4320

Technickí pracovníci

Gabriela Zelinková  gabriela.zelinkova@uniag.sk  037/641 4323

Marián Palko  marian.palko@uniag.sk  037/641 4330

RNDr. Daniela Haladová  daniela.haladova@uniag.sk  037/641 4333

Ing. Ivana Novotná  ivana. novotna@uniag.sk  037/641 4337

Viera Jalakšová  viera.jalaksova@uniag.sk  037/641 4419

Mária Kotlárová  037/641 4333

 

Doktorandi

Ing. Renáta Kolláthová  xkollathova@is.uniag.sk  037/641 4502

Ing. Mária Kalúzová  xkaluzova@is.uniag.sk  037/641 4502

Ing. Aljoša Janjić  xjanjic@is.uniag.sk  037/641 4502

Ing. Mgr. Eva Mixtajová  xmixtajova@is.uniag.sk  037/641 4321