Štúdium

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na význam živín vo výžive a ich stanovenie; nutričné zloženie krmív; energetickú a látkovú premenu; biochémiu a fyziológiu výživy; princípy fyzikálnych, chemických, biologických metód úprav a konzervácie krmovín; aplikáciu systémov výživy v praxi; príčiny disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov zvierat; optimalizáciu receptúr kŕmnych zmesí a kŕmnych dávok pre rôzne druhy a kategórie zvierat; riadenie krmivárskych výrobných procesov; princípy laboratórnych metód skúšania krmív a problematiku hodnotenia kvality krmív.

Predmety vyučované na Katedre výživy zvierat:

 

Bakalárske štúdium

Výživa zvierat

Konzervovanie a úprava krmív

Základy výživy

 

Inžinierske štúdium

Kŕmenie prežúvavcov

Kŕmenie neprežúvavcov

Náuka o krmivách

Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat

Posudzovanie a hodnotenie krmív

Krmivárske technológie

Kŕmne zmesi

 

Doktorandské štúdium

Veda o výžive

Zdroje výživy

Systémy výživy zvierat

Konzervačné fermentácie

Laboratórne metódy a pokusníctvo

Krmivárstvo a legislatíva