Výskum

Vzhľadom na široké  spektrum problémov vyplývajúcich z vedeckej profilácie, sa pracovníci katedry vo vedecko-výskumnej práci orientujú na:

–        zvýšenie využitia domácich zdrojov živín a energie vo výžive zvierat;

–        zvyšovanie konverzie živín z domácich krmív a zníženie podielu importovaných komponentov;

–        vybilancovanie výživy zvierat a tým stimulovanie ich aktívneho zdravia a zníženie vylučovania škodlivín do prostredia;

–        analýzu vlákninového komplexu krmív vo vzťahu k výžive zvierat ako aj jeho využitia pre bioenergetické účely;

–        získavanie nových poznatkov o možnostiach regulácie konzervačného fermentačného procesu;

–        zisťovanie účinnosti rôznych nutričných aditív vo výžive zvierat na utilizáciu živín a kvalitu produkcie;

–        zisťovanie druhového spektra a koncentrácie poľných a skladových mykotoxínov v krmivách;

–        kvatifikovanie vonkajších a vnútorných vplyvov na stráviteľnosť živín;

–        znižovanie environmentálnej záťaže usmernenou výživou.

 

Aktuálne vedecké práce Katedry výživy zvierat:

Rok 2013

-         THE EFFECT OF PHYTOADDITIVES ON BIOCHEMICAL INDICATORS AND NUTRIENTS DIGESTIBILITY IN SPORT HORSES NUTRITION

-         STRUCTURAL CHANGES OF MUCOUS MEMBRANE AND THE PRESENCE OF IMMUNOGLOBULIN IN SMALL INTESTINES OF NEONATAL PIGS

-         THE EFFECT OF PHYTOGENIC ADDITIVE ON IN VIVO SACCHARIDES DIGESTIBILITY OF SPORT HORSES

-         THE EFFECT OF DIETARY RHUS CORIARIA L. SUPPLEMENTATION ON FATTY ACIDS COMPOSITION IN TABLE EGGS

-         EFFECT OF PHYTOADDITIVES ON SOW REPRODUCTIVE EFFICIENCY

-         THE DEVELOPMENT OF PLATELET INDICES IN BLOOD OF NEONATAL PIGS IN EARLY POSTNATAL PERIOD

-         NUTRITIVE VALUE AND FERMENTATION CHARACTERISTICS OF MAIZE SILAGES FROM DIFFERENT HYBRIDS

-         Reviewed scientific papers: NutriNET 2013

 

Rok 2012

-         THE EFFECT OF DIFFERENT MACROMINERAL INTAKES ON MINERAL METABOLISM OF SPORT HORSES

-         CONTENT CHANGES OF SELECTED MINERAL NUTRIENTS IN MARE’S COLOSTRUM IN THE FIRST 72 HOURS AFTER FOALING

-         IMMUNOGLOBULINS IN COLOSTRUM OF SOWS WITH PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME - PRRS

-         THE QUALITY OF MAIZE SILAGES FROM WEST REGION OF SLOVAKIA

-         OCCURRENCE OF MYCOTOXINS IN FRESH AND CONSERVED ALFALFA

-         THE INFLUENCE OF MECHANICAL PROCESSING OF WHITE LUPINE SEEDS ON NUTRIENTS DIGESTIBILITY IN SHEEP

-         ANALYSIS OF THE ENERGY VALUE OF SOWS COLOSTRUM

-         CHANGES IN THE NUTRIENT CONTENT OF COLOSTRUM OF SOWS DURING PARTURITION

-         PRESENCE OF IMMUNOGLOBULINS IN THE SMALL INTESTINE OF NEONATAL PIGLETS

 

Rok 2011

-         THE EFFECT OF PHYTOADDITIVES ON MACROELEMENTS DIGESTIBILITY OF SPORT HORSES

-         CHANGES IN SOW COLOSTRUM NUTRIENTS IN THE FIRST 12 HOURS FROM THE BEGINNING OF FARROWING

-         THE EFFECT OF BIOLOGICAL SILAGE ADDITIVE ON MYCOTOXIN CONCENTRATIONS IN MIXTURE SILAGES OF FABA BEAN, OAT AND ALFALFA

 

Rok 2010

-         INFLUENCE OF WHEAT AND MAIZE STARCH ON FERMENTATION IN THE RUMEN, DUODENAL NUTRIENT FLOW AND NUTRIENT DIGESTIBILITY

-         THE EFFECT OF ENZYMATIC ADDITIVES ON THE PRODUCTIVITY OF LAYING HENS ISA BROWN

-         COMPARISON OF THE ENRGY CONTENTS OF HIGH MOISTURE CORN SILAGES OBTAINED BY VARIOUS METHODS

-         COMPARISON OF CEREAL GRAIN ENERGY VALUE DETECTED BY DIFFERENT METHODS

-         SILAGE ENERGY VALUE FOR BIOENERGY UTILIZATION

-         THE USE OF NON-TRADITIONAL ADDITIVES IN BROILER CHICKENS NUTRITION AND THEIR EFFECT ON THE NUTRITION VALUE OF MEAT

-         ENERGY VALUE OF HIGH MOISTURE CRIMPED CORN SILAGES

-         ANALYSIS OF HAEMATOLOGICAL PROFILE OF PIGLETS IN EARLY POSTNATAL PERIOD

 

Rok 2009

-         OCCURRENCE OF MICROSCOPIC FUNGI AND MYCOTOXINS
IN CONSERVED HIGH MOISTURE CORN FROM SLOVAKIA

-         EFFECT OF BIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL SILAGE ADDITIVES ON FINAL NUTRITIVE, HYGIENIC AND FERMENTATION CHARACTERISTICS OF ENSILED HIGH MOISTURE CRIMPED CORN

-         CHANGES IN AMINO ACID PROFILE OF ALFALFA SILAGE PRESERVED BY CHEMICAL AND BIOLOGICAL ADDITIVES DURING FERMENTATION

-         INFLUENCE OF MECHANICAL PROCESSING OF GRAINS ON DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS IN SHEEP

 

Rok 2008

-         INFLUENCE OF SILAGE ADDITIVES ON FERMENTATION OF HIGH MOISTURE CRIMPED CORN

-         FERMENTATION PROCESS CHARACTERISTICS OF DIFFERENT MAIZE SILAGE HYBRIDS

-         INFLUENCE OF DIFFERENT RATIOS OF STARCH TO FIBRE IN THE DIET ON NUTRIENT DIGESTIBILITY IN RUMINANTS

-         EFFECT OF SILAGE ADDITIVES ON ELIMINATION OF MYCOTOXIN CONTAMINATION OF ALFALFA SILAGE

-         THE QUALITY OF FERMENTATION PROCESS OF HIGH MOISTURE CRIMPED CORN