Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční 21.-22. marca 2019 v Košiciach

Slovenské doktorandské fórum (SDF) sa zameriava na otázky/problémy, ktorým čelia doktorandi a mladí výskumníci na Slovensku. Zároveň predstavuje interdisciplinárnu platformu, na ktorej majú doktorandi a vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu možnosť nadviazať kontakty, prediskutovať svoje problémy, či naštartovať spoluprácu vedúcu k spoločným projektom. Podujatie organizuje Asociácia doktorandov Slovenska v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl SR.

Registračný formulár na podujatie je dostupný na:  http://bit.ly/2J2iuQb

Účasť na Slovenskom doktorandskom fóre je pre členov Asociácie doktorandov Slovenska bezplatná. Viac informácii o Asociácii doktorandov Slovenska i o tom ako sa stať jej členom (členský poplatok je 5 EUR) nájdete v prílohe.

Späť