Pozvánka na seminár Ochrana biodiverzity a antiparazitiká

Srdečne Vás pozývame na prvý seminár programu Krajina živá.

Posvietime si na ňom na problematiku šetrného odčervovania hospodárskych zvierat. Udržanie zdravého stáda bez parazitov je totiž prioritou každého hospodára. Mnohé veterinárne prípravky však zabíjajú aj tzv. koprofágy, ktoré sú dôležitou súčasťou pasienkov, pretože rozkladajú trus pasúcich sa zvierat. Vhodne nastavenou pastvou a kombináciou menej škodlivých antiparazitík to však ide aj bez toho, aby sme negatívnym spôsobom ovplyvňovali biodiverzitu a kvalitu pasienkov. Pre tých z vás, ktorým záleží na ochrane hmyzu a dobre fungujúcich pastevných ekosystémoch, sme preto pripravili seminár, na ktorom vám predstavíme šetrné odčervovacie metódy. Účasť na seminári je bezplatná. Obed a občerstvenie bude zabezpečené. Viac informácii k programu a miestu nájdete v prílohe. Prihlásiť sa môžete na info@krajinaziva.sk

Krajina živá poster

Ísť späť