Stáže na Ministerstve obrany SR

Ministerstvo obrany SR ponúka pre študentov Ing. stupňa štúdia možnosť u nich absolvovať bezodplatnú odbornú stáž. Záujemcovia sa musia prihlásiť do 12. októbra 2020 na adrese staze@mod.gov.sk, musia zaslať na uvedenú adresu motivačný list a životopis vo formáte Europass. Zároveň treba uviesť na ktorej organizačnej zložke chcú praxovať. Bližšie informácie na adrese https://www.mosr.sk/48069-sk/rezort-obrany-hlada-nadejnych-buducich-ministrov-obrany-ponuka-im-odborne-staze/. Tam sú uvedené aj jednotlivé organizačné  zložky.

Ísť späť