Štvrté číslo Acta Fytotechnica et Zootechnica bolo publikované

Aktuálne číslo prináša zaujímavé príspevky z oblasti rastlinnej produkcie, agroekológie, pedológie ako aj živočíšnej produkcie, genetiky, biodiverzity, zoohygieny a výživy zvierat.

Číslo je dostupné na adrese: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/issue/view/55

Ísť späť