Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre  za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre  na funkčné obdobie 2018-2022


AS FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na deň 23. 03. 2021 elektronicky prostredníctvom e-volieb v systéme UIS.

 

V rovnakom termíne boli vyhlásené doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022. Ďalšie pokyny k elektronickému navrhovaniu kandidátov a priebehu volieb budú zverejnené najneskôr 14 dní pred dňom konania doplňujúcich volieb.

Prílohy:


Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre

 

V Nitre 22. 02. 2021

doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť