XXVI. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou

 

26. Vedecká konferencia študentov s medzinárodnou účasťou sa uskutoční online 22.apríla 2021.

Prihlasovanie na konferenciu sa uskutočňuje online registráciou z https://sites.google.com/site/sscfapz/home do 28.marca 2021.

Prílohy:

Pozvánka

Vzor abstraktu

 

Ísť späť