Zrušenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

Zrušenie doplňujúcich volieb do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022

AS FAPZ SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 01. 10. 2020 prijal uznesenie3/15/2020:

 

            AS FAPZ SPU v Nitre ruší uznesenie 5/13/2020 prijaté 15. 7. 2020: "AS FAPZ SPU v Nitre vyhlasuje doplňujúce voľby do AS FAPZ SPU v Nitre za študentskú časť akademickej obce FAPZ SPU v Nitre na deň 07.10. 2020. V prípade potreby opakovania volieb vyhlasuje AS FAPZ SPU v Nitre opakované voľby na deň 13.10. 2020."

       Dôvodom zrušenia uznesenia 5/13/2020 je aktuálna epidemiologickej situácia a COVID-19 opatrenia na SPU v Nitre.

 

 

V Nitre 01. 10. 2020                                                      doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.

                                                                       predseda Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Ísť späť