Prihlášky na štúdium na FAPZ

 

Elektronická prihláška na štúdium

https://is.uniag.sk/prihlaska/?lang=sk