Prihlášky na štúdium na FAPZ

Elektronická prihláška na 2. kolo prijímacieho konania bakalárskych študijných programov FAPZ

 

Denná forma:

Agroekológia

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3801;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Hipológia

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3802;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Manažment rastlinnej výroby

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3804;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Manažment živočíšnej výroby

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3805;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Špeciálne chovateľstvo

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3806;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3807;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Všeobecné poľnohospodárstvo

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3811;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Výživa ľudí

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3809;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

 

Externá forma

Hipológia

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3803;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3808;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Všeobecné poľnohospodárstvo

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3812;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk

 

Výživa ľudí

https://is.uniag.sk/prihlaska/zaloz_eosobu.pl?fakulta=20;typ_pz=3810;obdobi=602;stupen=1;misto_vyuky=1;lang=sk